mũi Isabelle

Mũi Isabelle nằm ở Hòa Sơn Hòn Hành Đà Nẵng - nên mũi này còn được gọi là mũi Hòn Hành, mũi nay che chắn cho Làng Vân
Comments