Hang Rồng

Hang Rồng - một điểm khám phá rất thú vị cho du khách khi khám phá Sơn Trà bằng thuyền hoặc ca nô ven theo các bãi biển của bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng

Hang Rồng
Hình ảnh hang rồng chụp chính diện
Comments