Đài phát sóng

Đài phát sóng quốc gia tại bán đảo Sơn Trà đi vào hoạt động từ năm 2011, Trung tâm tiến hành đưa Cụm phát sóng quốc gia Sơn Trà vào hoạt động. Do đặc điểm thời tiết, khí hậu khắc nghiệt dễ xảy ra sự cố sét đánh, Trung tâm đã đầu tư gần một tỷ đồng để bổ sung hệ thống chống sét đánh lan truyền đường điện và sét đánh ngang, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ cách điện cần thiết cho nhân viên kỹ thuật phục vụ tại đây.

Comments