Đá coi biển

Đá coi biển, nơi gành Đông của bãi Bắc, có một tảng đá to, nằm độc lập, quang đãng chẳng khác nào đài quan sát. Ngư dân mỗi khi đến mùa bủa xăm đánh bắt cá cơm, khoảng từ tháng 10-11 âm lịch, người phụ trách coi biển, cứ mỗi buổi chiều đều leo lên tảng đá này ngồi để hướng dẫn cho ngư dân dưới thuyền bủa lưới mỗi khi phát hiện cá vào vũng Bắc.
Comments