Đá bàn chân Tiên

Trên đỉnh cao nhất của bán đảo Sơn Trà có một tảng đá rất to được đặt tên là Đá bàn chân Tiên. Truyền thuyết rằng: Tiên hay xuống đây để đánh cờ. Vào một ngày kia, có một Tiên ông đánh thua một nước cờ nên đã tức giận dậm mạnh bàn chân lên tảng đá và bay về trời, để lại trên tảng đá dấu một bàn chân lớn lún sâu xuống gọi là “Đá Tiên”. Bên cạnh Đá Tiên có một cái hang sâu thăm thẳm gọi là “Giếng Tiên” hay “Hang Tiên” người đời sau còn gọi “Hang giêng giếng” Tiên thường lấy nước ở hang để dùng, ai muốn qua miệng hang phải đu dây leo bay qua nên núi mới có tên gọi là Tiên Sa
Comments