Cây Chò Chai

Cây Chò chai (So chai, Chò chỉ)
Tên quốc tế: Hopea recopei - Pierre

Phân loại khoa học : Ngành Ngọc Lan - Lớp Song Tử Diệp - Bộ Bông - Họ Dầu - Chi Hopea
Dạng sống : GOL - Cây gỗ lớn
Có hoa quả : Có
Quý hiếm

Mô tả

Cây gỗ cao 30 – 35 m. Cành non màu đỏ, nhẵn hay hơi có lông.
Lá đơn mọc cách, phiến lá thuôn, nhọn, gốc tròn hay gần hình tim, dài 16 – 30 cm, rộng 5,5 – 8 cm, khi non có lông, sau nhẵn. Gân bên 10 – 15 đôi, nổi rõ ở mặt dưới. Cuống lá dài 10 – 25 mm.
Cụm hoa chùm, dài 11 – 12 cm, phân nhánh dài 1 – 3 cm ở nách lá. Lá bắc sớm rụng. Cánh đài 5, xếp lợp. Cánh tràng hình lưỡi hái, màu đỏ, có lông. Nhị đực 10 dính thành ống. Bầu nhẵn, hình tháp hay gần hình trụ, lõm ở đỉnh.
Quả có 2 cánh lớn thuôn, màu đỏ, dài 8,5 – 9,5 cm, hơi thót ở hai đầu, có 8 – 11 gân sọc, quả gần tròn, 10 – 11 mm, vỏ quả dày 3/4 mm, mang nhiều lỗ chứa nhựa.
Gỗ thường được dùng trong xây dựng và đóng đồ dùng trong gia đình.

Comments