Bãi Xếp

Bãi Xếp Sơn Trà là bãi có hai đồi núi nhô ra, nhìn tưởng chừng như nó xếp lại;

bãi xếp sơn trà
Các hòn đá to nằm chồng lên nhau

Video Bãi Xếp Sơn Trà
Comments